O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY
DOM SŁUCHACZA

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239

I JESZCZE JEDNO - WAŻNE - KSZTAŁCIMY BEZPŁANIE!!!

Zapraszam do Sosnowca lub Zawiercia

 

                                                  

         

Renata Stochel-Piróg

 

Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Medyczna Szkoła Policelana Województwa Śląskiego

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych

Higienistka stomatologiczna
Technik elektroradiolog
Terapeuta zajęciowy
Opiekun osoby starszej
Technik masażysta

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik usług kosmetycznych
Technik masażysta
Opiekun medyczny
Asystentka stomatologiczna

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego to szkoła z tradycjami. Historia powstania szkoły sięga lat 60-tych, kiedy to powołano Liceum Medyczne pielęgniarstwa. Zatem istniejemy na rynku edukacyjnym od ponad 50 lat. Byliśmy szkołą medyczną, najpierw jako Liceum Medyczne, potem jako Medyczne Studium Zawodowe. Obecnie Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego to placówka kształcenia ustawicznego. Misją naszej szkoły jest przygotowanie absolwenta
do wzorowej pracy w nowoczesnej, zintegrowanej Europie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych praca z pacjentem czy klientem do szkoły
w Sosnowcu lub Zawierciu. Jesteśmy nastawieni na kształtowanie umiejętności praktycznych ważnych dla wykonywanego zawodu. Zapewniamy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz instytucjach usługowych. Uzyskując tytuł zawodowy po naszej szkole na pewno znajdziesz pracę.

 

W naszej szkole odbyły się warsztaty szkoleniowe
na temat Kwasowej erozji szkliwa i nadwrażliwości zębiny dla słuchaczek uczących się na kierunku Asystentka stomatologiczna i Higienistka stomatologiczna. Warsztaty prowadzone były przez Altermedia i Glaxo. Każda
z uczestniczek otrzymała dyplom uczestnictwa i materiały dydaktyczne.
Zdjęcia dzięki uprzejmości 
http://www.altermedia.com.pl/