O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE

I JESZCZE JEDNO - WAŻNE - KSZTAŁCIMY BEZPŁATNIE!!!

Zapraszam do Sosnowca lub Zawiercia

 

                                                  

         

Renata Stochel-Piróg

 

Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Medyczna Szkoła Policelana Województwa Śląskiego

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego to szkoła z tradycjami. Historia powstania szkoły sięga lat 60-tych, kiedy to powołano Liceum Medyczne pielęgniarstwa. Zatem istniejemy na rynku edukacyjnym od ponad 50 lat. Byliśmy szkołą medyczną, najpierw jako Liceum Medyczne, potem jako Medyczne Studium Zawodowe. Obecnie Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego to placówka kształcenia ustawicznego. Misją naszej szkoły jest przygotowanie absolwenta
do wzorowej pracy w nowoczesnej, zintegrowanej Europie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych praca z pacjentem czy klientem do szkoły
w Sosnowcu lub Zawierciu. Jesteśmy nastawieni na kształtowanie umiejętności praktycznych ważnych dla wykonywanego zawodu. Zapewniamy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz instytucjach usługowych. Uzyskując tytuł zawodowy po naszej szkole na pewno znajdziesz pracę.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekun medyczny

Opiekunka środowiskowa

Kwalifikacja A.62.

Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

OPIEKUN MEDYCZNY

dnia 26 września 2018 roku godz. 15.00