REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

I JESZCZE JEDNO - WAŻNE - KSZTAŁCIMY BEZPŁATNIE!!!

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego

to szkoła z tradycjami. Historia jej powstania sięga lat 60-tych, kiedy to powołano Liceum Medyczne pielęgniarstwa. Zatem istniejemy na rynku edukacyjnym od ponad 50 lat. Byliśmy szkołą medyczną, najpierw jako Liceum Medyczne, potem jako Medyczne Studium Zawodowe.

Obecnie to placówka kształcenia ustawicznego.

Misją naszej szkoły jest przygotowanie absolwenta
do wzorowej pracy w nowoczesnej, zintegrowanej Europie.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych pracą z pacjentem czy klientem do szkoły
w Sosnowcu lub Zawierciu. Jesteśmy nastawieni na kształtowanie umiejętności praktycznych ważnych dla wykonywanego zawodu. Zapewniamy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz instytucjach usługowych. Uzyskując tytuł zawodowy po naszej szkole na pewno znajdziesz pracę.

 

            Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Już dzisiaj zadzwoń, zapisz się i zarezerwuj sobie miejsce. Rozpocznij naukę na wybranym przez siebie kierunku. 

 

 

                         KOMUNIKAT DYREKTORA

W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W SOSNOWCU I W ZAWIERCIU

 

Od 26 kwietnia 2021r. do 2 maja 2021r.

 

Od 26 kwietnia 2021r. do 2 maja 2021r. teoretyczne przedmioty będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ze szczególnym zastosowaniem platformy

Microsoft Teams oraz e-maili klasowych.

 

Zajęcia z praktycznej nauki zawodu realizowane będą stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

 

UWAGA !!!

NOWY ZAWÓD

 

PODOLOG

Nauka trwa 2 lata