O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA. CZAS TRWANIA NAUKI - 2 LATA SYSTEM STACJONARNY
 
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych, współpracy z lekarzem w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii tj. stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii. Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej. Może asystować lekarzowi podczas wykonywanych zabiegów stomatologicznych.
 
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 
 • przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu;
 • organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywanie wybranych wycisków protetycznych, wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;
 • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
 • profesjonalne komunikowanie się z pacjentem;
 • obsługa programów komputerowych umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznej rejestracji wizyt pacjentów.
 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 
 • gabinety stomatologiczne;
 • poradnie i kliniki dentystyczne;
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.