O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE

OPIEKUN MEDYCZNY. CZAS TRWANIA NAUKI - 1 ROK
SYSTEM ZAOCZNY
 
OPIEKUN MEDYCZNY to poszukiwany na rynku pracy zawód dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych. Wymaga posiadania zdolności komunikacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, empatii i odpowiedzialności. Opiekun medyczny odpowiedzialny jest za zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej i niesamodzielnej, a także pomaganie w utrzymywaniu aktywności społecznej.
 
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 

 • stosowanie metod i technik  terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii, muzykoterapii;
 • rozpoznawanie i rozwiązanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku;
 • pomoc swoim podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio–psycho-społecznych;
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ;
 • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej;
 • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec podopiecznych;
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 
 • praca w szpitalach – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej;
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (opieka indywidualna);
 • środowiskowe domy pomocy, fundacje, hospicja;
 • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych;
 • specjalistyczne ośrodki rehabilitacyjne i wypoczynkowe;
 • ośrodki kulturalne oferujących usługi osobom niepełnosprawnym.