O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE

OFERTA POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012roku wprowadza od 1 września 2012 roku nowe rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie ustawiczne oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu jako placówka publiczna prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej, instytucji pracy, pracodawców dla poniżej wymienionych zawodów:

 

 

Opiekun medyczny [symbol cyfrowy zawodu 532102]

Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej [Z.4]

 

Asystent osoby niepełnosprawnej[symbol cyfrowy zawodu 341201]

Kwalifikacja Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej [Z.8]

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe podobnie jak kształcenie w szkole jest BEZPŁATNE!

 

Oferujemy również inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w oparciu o kształcenie z zakresu

 • Medycyny
 • Psychologii
 • Terapii
 • Nauk społecznych

Jak działamy

Naszą dewizą jest profesjonalizm i skuteczność. Pracujemy w oparciu o autorskie programy i najnowsze rozwiązania. Stawiamy na jakość i praktyczne efekty, czego dowodem są stali klienci. Do każdego zlecenia podchodzimy twórczo i kompleksowo. Szczegółowe programy tworzymy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta

Istotą oferowanych przez ośrodek form kształcenia jest modelowanie zachowań nabywanie nowej wiedzy oraz trening konkretnych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy. Stosujemy nowoczesne, dynamiczne oraz gwarantujące twórczą atmosferę pracy jak:

 • ćwiczenia i gry grupowe

 • zajęcia warsztatowe

 • studia przypadków i dyskusje

 • techniki integrujące, odprężające i energetyzujące

 • techniki twórczego myślenia (jak burza mózgów, technika skojarzeń)

 • praca z arkuszami roboczymi: kwestionariusze, testy, ankiety diagnostyczne

 • inne na życzenie klienta

Ponadto słuchacze uzyskają wiadomości i umiejętności w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach dydaktyczno-naukowych wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt. Zajęcia organizujemy pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej o dużym dorobku zawodowym, systematycznie doskonalącej swoje umiejętności zawodowe.

Uwaga! Na życzenie klienta organizujemy kształcenie o różnorodnej tematyce zaproponowanej przez zamawiającego. Po ukończonym kształceniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r poz. 186).

Zgłoszenia na wybraną formę kształcenia można dokonać wypełniając odpowiedni druk. Informacji udziela Dział Szkoleń: tel. 32/299-57-68 wew. 20 e-mail: rckukursy@interia.pl

 

 

Należność za kształcenie należy dokonywać na konto Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Sosnowcu

 pod nr 98 1050 1360 1000 0090 7749 0143

 

                            REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO            
         W SOSNOWCU,  UL. STALOWA 9A
               
  P O S T Ę P O W A N I E   R E K R U T A C Y J N E  /U Z U P E Ł N I A J Ą C E
   NA POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   
II  KWARTAŁ  2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) „Peeling chemiczny kwasem glikolowym”/ 8 godz. dyd./
Termin: jednodniowe  7 kwiecień  2019 /niedziela/ godz. 8.00      

 

Cena: 120zł/osoba  
Termin zgłaszania wniosków:  04.04.2019r
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) „Terapia punktów bólowych”/10 godz. dyd./
Termin: jednodniowe  14 kwiecień  2019 /niedziela/ godz. 8.00                                                                                                                 
 Cena: 120zł/osoba
Termin zgłaszania wniosków:  11.04.2019r
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) „Zastosowanie piłek pezzi i taśm oporowych w rehabilitacji”/10 godz. dyd./
Termin: jednodniowe  14 kwiecień  2019 /niedziela/ godz. 8.00                                                                                                                 
 Cena: 120zł/osoba
Termin zgłaszania wniosków:  11.04.2019r
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”/ 8 godz. dyd./
Termin: jednodniowe  14 kwiecień 2019 /niedziela/ godz. 8.00  

 

 Cena: 100zł/osoba  
Termin zgłaszania wniosków:  11.04.2019r
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) „Depresja dziecięca i młodzieżowa. Samobójstwa dzieci i młodzieży”/5 godz. dyd./
Termin: jednodniowe  25 kwiecień 2019 /czwartek/ godz. 16.00                                                                                                                 
 Cena: 40zł/osoba
Termin zgłaszania wniosków:  22.04.2019r
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6) „Masaż bańką chińską”/ 8 godz. dyd./

   Termin: jednodniowe 28 kwiecień 2019  /niedziela/ godz. 9:00 

 

   Cena: 100zł/osoba

Termin zgłaszania wniosków:  25.04.2019r
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) „Nowoczesne metody usuwania osadu - Piaskowanie zębów”/10 godz. dyd./
Termin: jednodniowe  12 maj 2019 /niedziela/ godz. 8.00                                                                                                                 
 Cena: 135zł/osoba
Termin zgłaszania wniosków:  09.05.2019r
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8) „Psychotera[pia w leczeniu otyłości”/30 godz. dyd./
Termin: rozpoczęcie  12 maj 2019 /niedziela/ godz. 8.00                                                                                                                 
 Cena: 365zł/osoba
Termin zgłaszania wniosków:  09.05.2019r
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9) „Masaż bańką chińską”/ 8 godz. dyd./
Termin: jednodniowe 19 maj 2019  /niedziela/ godz. 9.00  

 

  Cena: 100zł/osoba 
Termin zgłaszania wniosków:  16.05.2019r
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10) „Wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej”/10 godz. dyd./
Termin: jednodniowe  8 czerwiec 2019 /sobota/ godz. 8.00                                                                                                                 
 Cena: 120zł/osoba
Termin zgłaszania wniosków:  05.06.2019r
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U W A G A:
Uruchomienie kształcenia jest zależne od zawiązania się odpowiedniej grupy!
Z przyczyn niezależnych od organizatora może nastąpić zmiana terminu kształcenia!
Możliwość płatności w ratach!
Istnieje możliwość organizacji kształcenia na zlecenie klienta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Każdy uczestnik po ukończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie MEN
Należność za kształcenie należy dokonywać na konto:
RCKU w Sosnowcu-Bank Śląski O/Sosnowiec   98 1050 1360 1000 0090 7749 0143
--------------------------------------------------------------------------------------------------                            
W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie oraz uzupełnienie i dostarczenie wniosku/oświadczeń/klauzuli
Z A P R A S Z A M Y