O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO


KRYTERIA REKRUTACJI DO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DLA DOROSŁYCH W SOSNOWCU I ZAWIERCIU

 

Rok szkolny: 2019/2020

 

Informacji w sprawie rekrutacji udziela:

Sosnowiec – Małgorzata Krzysztofik, Paweł Jędrusik 032/2995768

Zawiercie - Agnieszka Musiał 032/6724332

 

 Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów na semestr I wszystkich kierunków kształcenia kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora RCKU.

1. Oferowane kierunki:

 

 • Technik elektroradiolog
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Terapeuta zajęciowy
 • Higienistka stomatologiczna
 • Asystentka stomatologiczna
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – zaoczne

 

 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun medyczny -
 • Kwalifikacja A.62. - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,dłoni i stóp
 • Kwalifikacja A.61. - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • Opiekunka środowiskowa

 

 

2. Wymagane dokumenty:

- Wniosek- do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.rcku.nazwa.pl w koszulce foliowej

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami sprawie badan lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

- 2 podpisane zdjęcia (37mm x 52mm)

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgodnu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz.135 ze zm.).

 

UWAGA

 • Profilaktyczne badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy WOMP w Sosnowcu ul. Staszica 44a ,tel. rejestracja 322904466, tel./fax. 322904465  - od poniedziałku do piątku (badania wykonane są bezpłatnie)

Nie jest wymagana matura. Wystarczy ukończenie szkoły średniej.

 3. Terminy rekrutacji:

Termin składania dokumentów do szkoły : od 13 maja 2019r.

      Termin składania dokumentów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe : od 02 maja 2019r.

Przewidywany limit miejsc na każdy kierunek: 35

 

DECYZJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY 2019 - pdf

TERMIN REKRUTACJI 2019/20 - Załącznik nr 1 - pdf

TERMIN REKRUTACJI 2019/20 - Załącznik nr 2 - pdf

 

Text (double-click to edit)