O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - kwalifikacja AU.65. (rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) - 1 rok

Oferta jest adresowana do osób posiadających kwalifikację AU.36. (prowadzenie rachunkowości)


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
 

 • prowadzeniem rachunkowości,
 • dokonywaniem rozliczeń finansowych,
 • dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych,
 • sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego,
 • przechowywaniem dokumentacji księgowej,
 • nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i  ściągania należności i roszczeń,
 • wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.
   
Jako TECHNIK RACHUNKOWOŚCI możesz pracować:
 • w Urzędzie Skarbowym,
 • w Urzędzie Miasta,
 • instytucjach finansowych,
 • biurze rachunkowym,
 • bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych.