O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE
Technik Administracji
Cykl Kształcenia: 2 lata
 
Osoby, które lubią pracę w biurze, również na stanowisku sekretarki w prywatnych przedsiębiorstwach, wybierają naukę w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI.
TECHNIK ADMINISTRACJI jest osobą odpowiedzialną w firmie lub instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów, posługiwanie się dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
 
Jako TECHNIK ADMINISTRACJI możesz pracować:
 
  • w administracji rządowej,
  • w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych i gminnych,
  • urzędach skarbowych,
  • sądach, bankach,
  • instytucjach publicznych,
  • podmiotach gospodarczych,
  • agencjach celnych, stowarzyszeniach i fundacjach.