napisz do nas:   rckumed@rcku.nazwa.pl
medyk_zawiercie@poczta.onet.pl
 

RCKU Sosnowiec ul. Stalowa 9

RCKU Zawiercie ul. Żabia 19b

 

Medyczna Szkoła Policealna

Opiekun w domu pomocy społecznej.

Opiekun w domu pomocy społecznej to specjalista, który jako pracownik pierwszego kontaktu towarzyszy przez cały czas człowiekowi staremu, zdrowemu i niepełnosprawnemu. Podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na stymulację rozwoju oraz aktywizację osób przebywających w domu pomocy społecznej. Towarzyszy i pomaga podopiecznym domu pomocy społecznej w organizacji i wykorzystaniu przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny m.in. umożliwiający samorealizację i rozwój własnych zainteresowań. Profesjonalizm i kompetencja opiekuna pracującego w domu pomocy społecznej, poza udzielaniem doraźnego wsparcia podopiecznym, wyrażają się w podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków pobytu w instytucji.Opiekun w domu pomocy społecznej to zawód z przyszłością, wynikający z zapotrzebowania rynku pracy na specjalistyczną pomoc medyczną i społeczną.

 

Warunki przyjęcia - wymagane dokumenty.

  • podanie do pobrania w sekretariacie
  • 2 zdjęcia ( opisane na odwrocie )
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej